Iaido

Iaido (居合道) je borilačka veština u kojoj se vežba svesnost i mogućnost izvlačenja mača radi odgovora na napad (Wiki).

Iaido  je nastao u periodu između XIII i XIV veka i razvijan je kao odbrambena veština gde je potrebno poseći napadača odmah nakon izvlačenja mača iz korica. Da bi se ovako nešto postiglo, iaido se vežba u odnosu na na nekoliko mogućih situacija napada na osnovu kojih se pažljivo planira odbrana.

Iaido se, za razliku od kendoa, vežba u tišini. Takođe, za razliku od kendoa, u Iaidu se vežbaju isključivo kate. Kata se uglavnom sastoji od izvlačenja mača, pariranja, posecanja, otresanja krvi i vraćanja mača u korice.

Za vežbanje se isključivo koristi mač sa koricama.  Postoji nekoliko tipova mača koje je moguće koristiti: bokken/bokuto (drveni mač), iaito (tupi mač za iaido), kao i pravi (tzv. živi) mač sa naoštrenim sečivom.

Iaido ne zahteva veliku fizičku aktivnost. Kroz iaido treninge jačaju se ruke, noge i delimično stomačni mišići te pruža jednostavniju fizičku aktivnost, zbog čega je popularan među starijom populacijom.

Za razliku od kendo takmičenja, gde se takmičari bore jedan protiv drugog, u iaidou takmičari se “bore” kroz izvođenje kata. Dva takmičara izvode kate u paraleli  dok ih nekoliko sudija posmatra i ocenjuje na osnovu regulacija koje definiše Svejapanska kendo federacija (All Japan Kendo Federation – AJKF or Zen Nippon Kendo Renmei – ZNKR).

Kako izgleda iaido, možete pogledati na sledećem snimku. Snimak pokazuje izvođenje svih kata, dok od 35. minuta možete videti kako sve kate izgledaju zajedno u kontinuitetu.

Kate pokazuje sensei Noboru Ogura.

Comments are closed.