Kendo

Šta je kendo?

Prosto rečeno, kendo je japansko mačevanje koje izvodi grupa ljudi obučeni u samurajski japanski oklop  koristeći bambusov mač (shinai).

Preciznije, kendo je japanska borilačka veština gde osoba kroz neprekidnu vežbu korišćenja mača vežba telo i duh,  i jača karakter.

Kendo kao filozofija

Kendo (japanski 剣道) znači put mača. Značenje je dublje od prostog učenja tehnike. Kendo znači posvećenost samodisciplini, usavršavanju, sticanju znanja i prenošenja istog dalje.

Koncept kendoa je disciplinovanje karaktera kroz primenu principa katane (The official guide for kendo instruction, AJKF).

Jedan od glavnih ciljeva vežbanja kendoa je ki-ken-tai-ichi (japanski 気権体一) koji znači spoj duha, mača i tela kao jedinstvenog. Ki-ken-tai-ichi znači reagovanje sa namerom i fokusom u svakom trenutku. Ki-ken-tai-ichi je bitan element pravilnog napada. Kada su sva tri elementa (duh, mač i telo) usklađeni u vremenu, tada postoje uslovi za pravilan napad.

Comments are closed.